Κίνδυνος – Θάνατος

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Share it..!!!

Ύμνοι και Ποιήματα. Αρχιμ. Μάξιμος Καραβάς
Ύμνοι και Ποιήματα. Αρχιμ. Μάξιμος Καραβάς

Κίνδυνος θάνατος, για πάρτε το χαμπάρι,
καινούργια μέτρα ο Βελζεβούλης έχει πάρει,

κι’ όποιος στο σώμα του το «Χάραγμα» δεχθή,
στην αγκαλιά του Αντίχριστου θα βρεθή.

Αιώνιος θάνατος, αδέλφια μου, εμφωλεύει
στου Αντιχρίστου την «σφραγίδα» που γυρεύει

με δόλιο τρόπο εις το σώμα μας να βάλη
κι από την πίστι τον καθένα μας να βγάλη.

Καινούργιες κάρτες ετοιμάζεται να φτιάξη
και συν τω χρόνω την «σφραγίδα» να χαράξη

με τις ταυτότητες, τις κάρτες ασθενείας,
τις εμποροκάρτες καί… άλλας παροιμοίας.

Για τούτο χρειάζεται καθένας να προσέξη,
μήπως στο «σφράγισμα» με δόλο τον εμπλέξη

και του χαράξη την «σφραγίδα» του Θηρίου
το εξακόσια εξήντα έξι (χξστ’) του Βιβλίου.

Οι πρώτοι μάρτυρες Χριστού ήσαν τα βρέφη
μα κ ο Αντίχριστος στα βρέφη μίσος τρέφη

από την γέννα τους όλα θα τα χαράξουν,
αν οι γονείς δεν αρνηθούν και δεν φωνάξουν΄.

Έχ’ ο Αντίχριστος πολλούς δολίους τρόπους
να παρασύρη σχεδόν όλους τους ανθρώπους,

κατά την ρήσι του Κυρίου την πίστη,
«θα πλανηθούν, ει δυνατόν κι οί εκλεκτοί».

Όποιος πιστός, λοιπόν ποθεί την σωτηρία,
ας πλησιάση πιο πολύ στην Εκκλησία

γιατί σωστά μόνο αυτή θα τον διδάξη
κι από το στόμα του «Θεριού¨θα τον αρπάξη.

Κίνδυνος – Θάνατος, για πάρτε το χαμπάρι
καινούργια μέτρα ο Βελζεβούλης έχει πάρει,

κι όποιος στο σώμα του το «Χάραγμα¨ δεχθή,
στην αγκαλιά του Αντιχρίστου θα βρεθή.

Κι όποιος στο σώμα του το «Χάραγμα¨ δεχθή,
στου Κατσαμπέκου το τσουβάλι θα χωθή.

Κι όποιος στο σώμα του το ¨Χάραγμα¨ δεχθή,
εις της Κολάσεως τον πάτο θα ριχθή.

10-7-1995

Σημείωση
Αντί Προλόγου

Τα ποιήματα ταύτα και οι ύμνοι εγράφησαν όχι διά να χαρίσουν εις τόν γράψαντα τόν τίτλον τού ποιητού,
αφού ουδέποτε διενοήθη να ιππεύσει τόν Πήγασον, αλλά γνωρίζοντας ότι ο στίχος αναγινώσκεται και αφομοιούται
ευκολότερον του πεζού έγραψε ταύτα προς οφέλειαν τινών.
Όθεν ζητώ την επιείκειαν πάντων.
Εάν δε ωφεληθή τις εξ αυτών, ας προσευχηθή διά τόν γράψαντα, ίνα τύχη της επιεικείας του Θεού.

Ο πονήσας
Αρχιμ. Μάξιμος Καραβάς
Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου

Share it..!!!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail