2017-03-20_213818

Ένας από τους εξαιρετικά σπάνιους χάρτες που αναγράφει το πραγματικό όνομα: Αυτοκρατορία της Ρωμανίας

Ένας από τους εξαιρετικά σπάνιους χάρτες που αναγράφει το πραγματικό όνομα:
Αυτοκρατορία της Ρωμανίας

Ένας από τους εξαιρετικά σπάνιους χάρτες που αναγράφει το πραγματικό όνομα:
Αυτοκρατορία της Ρωμανίας