ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΝΑΧΟ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ν.4

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail
Ουράνια Μηνύματα από τον Μοναχό Β.Δ. Ελλάδος Ν.4
Ουράνια Μηνύματα από τον Μοναχό Β.Δ. Ελλάδος Ν.4

“Τά ρήματα ά εγώ λαλώ υμίν, πνεύμα έστι καί ζωή έστιν.”
(Ιωανν. Στ’ 63)

Εάν κάτι δεν βγαίνει χρονικά στις ημέρες που σκεφθήκατε, μην ανησυχείτε! Δίδει παράταση ο Πατήρ, για μετάνοια!

-Πολλά θέλουν να πάρουν από την χώρα σας και λέτε: «Πω! Πω! Τι θα πάθουμε!!!!» Continue reading «ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΝΑΧΟ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ν.4»

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail