ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΝΑΧΟ ΒΟΡ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ν.3

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail
Ουράνια Μηνύματα από τον Μοναχό Β.Δ. Ελλάδος Ν.3
Ουράνια Μηνύματα για τα επερχόμενα από τον Μοναχό Β.Δ. Ελλάδος Ν.3

Το προφητικό αυτό κείμενο δόθηκε από τον Κύριο Μας, τον Απρίλιο του 2013, δημοσιεύθηκε στης 19 Μαρτίου 2015. Μέρος των προφητειών έχουν εκπληρωθεί και εκπληρώνονται. Η Πρώτη φάση της κατάρρευσης των τραπεζών πραγματοποιήθηκε στης 29 Ιουνίου 2015, η δεύτερη και τελειωτική αναμένεται προσεχώς, ο καιρός εγγύς. Continue reading «ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΝΑΧΟ ΒΟΡ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ν.3»

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail